Alkostore.ee e-poe kasutustingimused

1.1.Need tingimused sisaldavad  alkostore.ee e-poe teenuse (“Teenus”) ja Alkostore.ee mobiilirakenduse (“Teenus”) kasutamise tingimusi. Teenuse kasutamine nõuab nende kasutustingimustega nõustumist.

1.2.Teenuse kasutaja (edaspidi “klient”) nõustub tingimustega ja nõustub teenust kasutades neid tingimusi järgima. Teenus sisaldab ka neid tingimusi täpsustavaid teatisi ja kasutusjuhendeid. Alkostore.ee jätab endale õiguse muuta Teenuse sisu ja käesolevaid tingimusi. Teenuse kasutamisel nõustub klient muudatustega. Sel ajal kehtinud tingimused on alkostore.ee veebisaidil.

1.3.Teenus ja selle sisu kuuluvad alkostore.ee-le. Teenust võib vaadata, sirvida ja printida Kliendi enda isiklikuks kasutamiseks. Teenuses sisalduvat teksti või pilte ei tohi siiski kasutada ärilistel eesmärkidel ega muul viisil, mis rikub alkostore.ee intellektuaalomandi õigusi. Teenuses avaldatud bülletääne võib kasutada ajakirjanduslikel eesmärkidel, kui selle kasutamisel mainitakse teabe allikat. Klient vastutab trahvide eest, mis tulenevad autoriõigusega kaitstud materjali loata kasutamisest alkostore.ee ja tema potentsiaalsete partnerite poolt.

  1. Registreerimine

2.1.Klient on tarbija või äriklient, kes registreerib teenuse kasutamiseks. Klient on füüsiline isik, kes on saanud vähemalt 18-aastaseks. Äriklient tähendab juriidilist isikut, kellel on kehtiv äritunnus.

2.2.Klient saab teenuses tooteid tellida kas pärast teenuse kasutajaks registreerumist või ilma registreerumiseta. Ärikliendil peab olema kehtiv äritunnus, mille ta sisestab teenusesse end registreerides.

2.3.Toodete tellimiseks peab klient nõustuma eraldi tellimuse ja kohaletoimetamise tingimustega ning vastama seal nimetatud nõuetele. Nõuete nõustumisest loobumisel jätab alkostore.ee endale õiguse keelduda toodete müümisest või klientidele üleandmisest.

2.4.Teenusesse registreerumisel loob klient Teenuse kasutamiseks kasutajanime ja parooli. Kasutajanimi on Kliendi e-posti aadress. Nii registreerub klient Teenuse kasutajaks.

2.5.Äriklientide puhul on alkostore.ee-l õigus kolmanda osapoole teenusepakkuja kaudu kontrollida, kas isikul on õigus esindada kõnealust ettevõtet või üksust.

  1. Teenuse kasutamine

3.1.Toodete ostmine ja teenuste kasutamine on lubatud kliendile kelle vanus on vähemalt 18-aastat. Klient vastutab Teenusesse sisestatud ja alkostore.ee edastatud teabe õigsuse eest. Alkostore.ee ei vastuta kahjude või häirete eest, mis on kliendile või kolmandale isikule põhjustatud kliendi poolt esitatud vale teabe tõttu. Klient vastutab Teenusepakkujale edastatud teabe õigsuse ning kasutajanime ja parooli kasutamise ja säilitamise eest. Kasutajanimi ja parool on alati isiklikud.

3.2.Klient kohustub kasutama teenust ainult vastavalt teenusele ning seadustele ja headele tavadele.

3.3.Alkostore.ee on õigus registreerimisest keelduda ning vajadusel Kliendi kasutajanimi sulgeda ja Teenuse kasutamine blokeerida.